Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY WSPIERAJĄCEJ

Utworzono dnia 28.06.2023

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY WSPIERAJĄCEJ

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in.:

 • organizowania czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
 • wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
 • pomocy dzieciom w nauce,
 • udzielania wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
 • udzielania rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania
  i wypełniania podstawowych ról społecznych.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika  Miejsko – Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Otmuchowie wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca nie realizuje swoich zadań zawodowo tzn. nie otrzymuje wynagrodzenia.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

- złożyć w MGOPS pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz oświadczenie,

- uzyskać pozytywną opinię Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Nie czekaj...............

Poświęć swój czas, wiedzę i doświadczenie rodzinie potrzebującej wsparcia.

ZAŁĄCZNIKI:

 • wniosek
  Utworzono dnia 28.06.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • oświadczenie
  Utworzono dnia 28.06.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Godziny Pracy Ośrodka

poniedziałek - 8.00 - 16.00

wtorek       - 7.00 - 15.00

środa        - 7.00 - 15.00

czwartek     - 7.00 - 15.00

piątek       - 7.00 - 15.00

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny