Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 - Podprogram 2017 realizowany jest od września 2017  do czerwca 2018 roku. W ramach programu osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie Skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej - pracownika Zespołu ds. Bezdomności.

 

Działania towarzyszące:

 

Osoby korzystające ze wsparcia z POPŻ będą mogły wziąć udział w:

- ciekawych warsztatach kulinarnych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i artykułów spożywczych, warsztatach dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia, programach edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania, 

- warsztatach edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

 

-

Godziny Pracy Ośrodka

poniedziałek - 8.00 - 16.00

wtorek       - 7.00 - 15.00

środa        - 7.00 - 15.00

czwartek     - 7.00 - 15.00

piątek       - 7.00 - 15.00

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny