Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie

Fundusz Alimentacyjny

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w sprawie uzyskania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

 

1. okres na który przyznawane jest prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego trwa od 1 października do 30 września roku następnego
 

2. wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca danego roku

 

3. w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października


4. w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 września , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku


5. w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 grudnia tego roku.


6. w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 listopada do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.


7. w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia ostatniego dnia lutego następnego roku


8. W przypadku zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba, której przyznano prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.


9. Jeżeli egzekucję zasądzonych alimentów prowadzi komornik sądowy oraz sprawą zajmuje się Sąd Okręgowy np.: w Opolu o tym fakcie należy poinformować składając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


10. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać:
     - w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
     - za pośrednictwem strony Empati@ https://empatia.mpips.gov.pl/

 

 

 

 Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać również drogą elektroniczną poprzez 

portal informacyjno-usługowy Emp@tia

 

empatia

 

 

Godziny Pracy Ośrodka

poniedziałek - 8.00 - 16.00

wtorek       - 7.00 - 15.00

środa        - 7.00 - 15.00

czwartek     - 7.00 - 15.00

piątek       - 7.00 - 15.00

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny