Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie

Rodziny Wspierające

Utworzono dnia 14.10.2019

      RODZINY WSPIERAJĄCE

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  • opiece i wychowaniu dziecka;
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych;
  • organizacji czasu rodziny w tym wspólne zagospodarowanie czasu wolnego.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Warunki jakie powinien spełnić  kandydat na rodzinę wspierającą :

- nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej (ani  nie miał jej ograniczonej),                                                                                                       

- nie ma problemów wychowawczych z własnym dzieckiem,                              

- nie ma problemów z uzależnieniami np. od alkoholu, narkotyków, hazardu itd.,  

- posiada stałe źródło utrzymania,                                                                             

- wypełnia obowiązek alimentacyjny,                                                                    

- nie jest zaburzony ani chory psychicznie.

Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz  Miasta i Gminy Otmuchów właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika  Miejsko – Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej  wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Godziny Pracy Ośrodka

poniedziałek - 8.00 - 16.00

wtorek       - 7.00 - 15.00

środa        - 7.00 - 15.00

czwartek     - 7.00 - 15.00

piątek       - 7.00 - 15.00

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny