Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otmuchowie.

Utworzono dnia 11.12.2018

OPS-11.111/1/12/2018

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym

oraz naborze kandydatów na to stanowisko

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otmuchowie.

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie, 48-385 Otmuchów, ul. Sienkiewicza 4b. 
 2. Określenie wolnego stanowiska urzędniczego: Kasjer w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otmuchowie 1/10 etatu.
 3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem tego

     stanowiska:

            1)  wymagania niezbędne (konieczne) do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 1. obywatelstwo polskie,
 2.  wykształcenie średnie,
 3. staż pracy: co najmniej dwuletni staż pracy,
 4. niekaralność sądowa za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 7. dobra znajomość przepisów regulujących zagadnienia objęte specyfiką tego stanowiska,
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 10. pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru.

            2)  wymagania dodatkowe

       a) dyspozycyjność,

       b) prawo jazdy kat. B,

       c) znajomość języków obcych (niemiecki, angielski, czeski).

         

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1.  Przyjmowanie i ewidencjonowanie w programie komputerowym wpłat i wypłat gotówkowych.
 2. Przyjmowanie i ewidencjonowanie wpłat bezgotówkowych przy pomocy terminalu płatniczego.
 3. Dzienne ustalanie nadwyżki gotówkowej, przygotowanie i odprowadzanie jej na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Otmuchowie.
 4. Prowadzenie dokumentacji operacyjnej i dyspozycyjnej.
 5. Znajomość zasad wypełniania i sporządzania dokumentacji kasowej, w tym druków ścisłego zarachowania.
 6. Znajomość zasad prowadzenia okresowych oraz doraźnych inwentaryzacji kasowych.             
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1.  praca w niepełnym wymiarze czasu pracy 1/10 etatu, umowa o prace na czas określony, służba przygotowawcza,
 2. wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drukarka, telefon,
 3. fizyczne warunki pracy: praca z obsługą komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony,
 4. konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku bez możliwości korzystania z windy,
 5. uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosłupa.
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%

 1. Wymagane dokumenty.

Dokumenty obowiązkowe

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys-curriculum vitae,
 3. kserokopie świadectwa pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie o niekaralności lub karalności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 7. oryginał kwestionariusza osobowego,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru,

           Dokumenty nieobowiązkowe

 1. Opinie i referencje
 2. koncepcja funkcjonowania stanowiska pracy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z napisem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: „Kasjer w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otmuchowie” należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Otmuchowie, ul. Sienkiewicza 4b  pok. 1 w terminie do dnia 27 grudnia 2018r. do godz. 15 00.

 

                                                                                                               

                                                                                                                 Kierownik OPS

      Maria Wierzbicka

 

 

 

Otmuchów, 2018-12-11

Godziny Pracy Ośrodka

poniedziałek - 8.00 - 16.00

wtorek       - 7.00 - 15.00

środa        - 7.00 - 15.00

czwartek     - 7.00 - 15.00

piątek       - 7.00 - 15.00

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny